Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

***De internetconsultatie is online: verzegeling vuilwatertank – laat uw stem horen en doorklinken in Den Haag!***

 
hero-afbeelding-vnm-bootjes-in-het-water

Belangenbehartiging

 Bij belangenbehartiging voor motorbootvaarders gaat het vooral om het onderhouden van goede relaties met de vaarwegbeheerders. In Nederland is het vaarwegbeheer grotendeels gedecentraliseerd naar provincies, waterschappen en gemeenten. Nationaal is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor...

Bestuurlijke ondersteuning

Het VNM ondersteunt de besturen van de aangesloten verenigingen bij het besturen van hun verenigingen en het beheren van hun jachthavens. Daartoe is de afgelopen jaren het VNM-Handboek - ‘een soort Wikipedia voor bestuursleden’ - samengesteld. Een speciale commissie zorgt ervoor dat...

Informatievoorziening

Het VNM heeft een redactieteam, dat maandelijks - m.u.v. de zomermaanden - een VNM-Nieuwsbrief samenstelt. Uit elders gepubliceerd nieuws worden interessante artikelen geselecteerd, het VNM-bestuur zorgt voor bestuursmededelingen en de aankondiging van participantenvergaderingen...

VERS VAN DE PERS

De videoboodschap van de voorzitter

Na de reguliere bestuursvergaderingen doet de voorzitter u verslag van de besproken items en een mogelijke toelichting op aktuele ontwikkelingen.

INTERNETCONSULTATIE

De internetconsultatie is online: verzegeling vuilwatertank - laat uw stem horen en doorklinken in Den Haag !

Klik hier:

https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bal_verzegeling_toiletwater_pleziervaart

Door op onderstaande  knop te drukken vindt u onze poster met meer gegevens.

ONTDEK het VNM-HANDBOEK

De directe aanleiding voor het maken van dit Handboek (kennisbank) was een groeiende behoefte om zaken, die elke watersportvereniging raken en ervaringen uit de ‘dagelijkse’ praktijk van bestuurders van watersportverenigingen met elkaar te kunnen delen.