Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Historie

 
VNM-stand op de HISWA 2007
vnm-stand-op-de-hiswa-2007
 

De stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) is in 2007 opgericht om de belangen van bij de KNMC aangesloten verenigingen te behartigen. In 2012 is het VNM, dat inmiddels gegroeid is van 25 naar 70 aangesloten verenigingen, geheel zelfstandig geworden. Met de KNMC is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor facilitaire ondersteuning, zoals secretariële en administratieve diensten.

historie-grafiek-vnm-2006-2022

Bij de belangenbehartiging op nationaal niveau is het VNM een actief deelnemer van het Platform Waterrecreatie, waarin een aantal watersport bonden de krachten gebundeld hebben. In 2014 ondertekent Platform Waterrecreatie samen met ANWB, HISWA Vereniging en Sportvisserij Nederland de intentieverklaring ‘Samenwerking Private Partners Waterrecreatie Nederland’. Mede op basis van deze verklaring wordt de stichting Waterrecreatie Nederland opgericht.

Het Platform Waterrecreatie sluit zich bij deze stichting aan en zet haar activiteiten - coalitievorming en informatie uitwisseling - voort onder de naam Netwerk Waterrecreatie. In 2018 wordt het VNM bestuurslid van Waterrecreatie Nederland.

Het VNM kent geen lidmaatschap voor individuele leden en positioneert zich sinds haar oprichting als:

 

Positionering:
Hét Verbond voor verenigingen met
overwegend motorbootvaarders

De motorbootvaarders onderscheiden zich immers qua vaargebied, vaargedrag en vaartechniek!
Ook in andere Europese landen hebben motorbootclubs zich verenigd in een aparte landelijke organisatie.