Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst de stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) ten aanzien van de website vnmmotorbootsport.nl u op het volgende:

De informatie op de websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het VNM. Het is niet toegestaan om de sites of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het VNM, tenzij het persoonlijk en niet commercieel gebruik betreft. De op deze websites getoonde informatie wordt door het VNM met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de sites wordt gepubliceerd niet volledig en/of niet onder alle omstandigheden juist is.

De informatie op de sites wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het VNM behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze sites leiden naar websites buiten het domein van het VNM, welke geen eigendom zijn van het VNM. Deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de websites van het VNM. Hoewel het VNM uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Indien u (uitsluitend) op basis van de informatie van de websites van het VNM beslissingen neemt en/of verplichtingen aangaat, bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Met nadruk wijzen wij u er op, dat het VNM geen enkele aansprakelijkheid accepteert voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van de websites van het VNM in welke vorm dan ook, noch voor de (financiële) schade, die daaruit voortvloeit.