Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Er waren weer interessante presentaties en veel informatie op de participatenraad van 16 maart 2024 ***

 

VNM Nieuwsberichten

Zoeken

Kort verslag bestuursvergadering

28 februari 2024  -  Algemeen
26 februari 2024: Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Voorafgaand aan de behandeling van de agenda worden eerst de onderstaande zaken behandeld omdat deze het meest urgent zijn. Bijeenroepen kascommissie. Factuur Boot Holland en wijziging van het bestelde meubilair voor de stand. Order plaatsen voor vacumi ringen. Bootvlaggen e...

Kort verslag bestuursvergadering

10 februari 2024  -  Algemeen
5 februari 2024: Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Jubileumlijst participanten VNM: Ten aanzien jubileums van participanten van het VNM zijn er geen nieuw ontwikkelingen. Kandidaat bestuursleden VNM: Er zijn een aantal gesprekken gaande. Participantenraad van 16 maart 2024: Er is een aantal sprekers uitgenodigd voor de parti...

Kort verslag bestuursvergadering

10 januari 2024  -  Algemeen
8 januari 2024. Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Op verzoek van Arie Kwak (oud bestuurder VNM) is Arie Kwak uitgenodigd op deze bestuursvergadering voor een gesprek met het VNM bestuur. Vastellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. Op de notulen van de voorgaande BV zijn geen op- of aanmerkingen. Registratie plezie...

Kort verslag bestuursvergadering

12 december 2023  -  Algemeen
5 december 2023. Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  Voor aanvang van de bestuursvergadering op verzoek van het bestuur van de KNMC een gesprek tussen bestuur van de KNMC en het VNM.  Afgesproken wordt dat wederzijds verslagen van overleggen naar elkaar verzonden worden. Ook wordt afgesproken dat een volgend overleg tussen de KNMC ...

Kort verslag bestuursvergadering

14 november 2023  -  Algemeen
7 november 2023. Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Vaststellen agenda. Omdat de VNM-Nieuwsbrief, de aanstaande regiobijeenkomsten 11 november, 25 november en 2 december, de stavaza financiën afgeregeld moeten worden en het verlijden van de nieuwe statuten van het VNM met voorrang behandeld moeten worden, worden de overige agendapu...