Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

***Vele nieuwe ontwikkelingen staan in de VNM-Nieuwsbrief van april 2022***

 

VNM Nieuwsberichten

Zoeken

Videoboodschap april 2022

07 april 2022  -  Algemeen
Op de VNM website is de videoboodschap van april geplaatst. Onze voorzitter geeft een verslag met de belangrijkste punten van de bestuursvergadering. Besproken Items zijn o.a het welkom heten van twee nieuwe bestuursleden en nieuwe Participanten, een terugblik op de Participantenraad en de Belangenbehartiging Klik om te bekijken op deze link. Wij wensen u veel kijkplezier.Verbond Nederlandse ...

European Boating Assocation

17 december 2021  -  Algemeen
Het belang van de European Boating Association (EBA) voor de watersporter Steeds meer worden op Europees niveau regels opgesteld waaraan pleziervaartuigen en jachthavens moeten voldoen. Het is daarom zaak om als watersport organisatie op Europees niveau tegenspel te kunnen bieden, vandaar het lidmaatschap van het VNM en de KNMC van de EBA. Zeven en twintig Europese landen zijn ondertussen vert...

Ventileren Zo Gedaan

26 oktober 2021  -  Algemeen
De handreiking Ventileren Zo Gedaan Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft  op 11 oktober 2021 de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de j...

Pleidooi aanpak waterplanten

22 maart 2021  -  Algemeen
Een herhaald maar verder uitgewerkt en gefundeerd pleidooi om de problematiek van de waterplanten duurzaam en integraal aan te pakken. Het doel van de integrale inrichting is om zowel het ecologische als het recreatieve fundament van de randmeren te verbeteren.Kees Kooijman, voorzitter van de Stichting Maaien, sprak bij de aanbieding de verwachting uit dat de inhoud van het inspiratiedocument z...

BPR gratis downloaden

26 januari 2021  -  Algemeen
BPR gratis downloaden Het is voor elk schip (met uitzondering van open schepen) verplicht om in het werkingsgebied van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) een bijgewerkt exemplaar aan boord te hebben. Dat kan een gedrukte versie (in boekvorm) zijn, maar ook een digitale versie (smartphone app of pdf) is toegestaan. Er zijn (gratis) apps te downloaden met het complete BPR. BPR gratis download...