Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

***Nieuwsbrief september nu te lezen!***

 

MEDIA


September videoboodschap

De eerste videoboodschap na de zomer. Onze voorzitter gaat in op diverse zaken die tijdens de bestuursvergadering aan de orde zijn geweest.

Belangrijkste item voor het najaar zijn de 3 regiobijeenkomsten waar we veel participanten willen ontmoeten.

Er staan veel belangrijke zaken dit najaar te gebeuren denk o.a. aan het overleg verzegelen van de zwartwaterafvoer. Als de internetconsultatie twee zaken heeft duidelijk gemaakt is de oneerlijkheid tussen beroepsvaart en pleziervaart. Tweede punt het binnentreden van Boa’s in de privé vertrekken van de recreant. Veel luisterplezier.

 


Mei videoboodschap

In deze videoboodschap zo vlak voor het vaarseizoen kijkt Herbert vooruit naar het vaarseizoen en geeft hij weer wat er in de bestuursvergadering van 4 mei besproken is.

Allereerst worden de twee jubilerende verenigingen genoemd. Verder een verslag van waar de verschillende werkgroepen mee actief zijn. Er moet nog veel gebeuren maar mede door het niet te stoppen enthousiasme van de bestuursleden van het VNM worden er veel activiteiten ontplooid voor het najaar.

Hierbij zijn de drie najaarsbijeenkomsten het belangrijkst. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier. U bent weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


April videoboodschap

Met deze vijfde videoboodschap blikt onze voorzitter terug op de recent gehouden Participantenraad. Het VNM bestuur was niet ontevreden over de deelname tijdens de eerste en hopelijk laatste digitale Participantenraad. Een en ander is vlekkeloos verlopen mede door de gedisciplineerde deelnemers. De standaard verplichte zaken zijn afgehandeld en er is decharge verleend aan het bestuur. Er zijn twee nieuwe bestuursleden: Leo Bikker en Arie de Graaf gekozen. Helaas is het ontbrekende 7e bestuurslid nog niet gevonden. Mocht u binnen uw vereniging iemand hiervoor willen voordragen laat het ons weten. Tevens blikt hij terug op de laatste bestuursvergadering. Er is gekozen om 4 werkgroepen te installeren. Deze hebben de volgende taken: Redactie en Nieuwsbriefteam, Regionalisering, Handboek en Belangenbehartiging. Maandelijks wordt het één en ander geëvalueerd tijdens de bestuursvergadering. Op dit moment zijn er verschillende zaken die spelen zoals watertoeristenbelasting en de ontwikkelingen over de WBTR wetgeving. Ook belangenbehartiging gaat een steeds grotere rol spelen binnen de werkzaamheden van het VNM. Kortom: Luister wat Herbert nog meer te vertellen heeft.  

 

 


Maart videoboodschap

Onze voorzitter Herbert Schoenmakers is enthousiast over de nieuwe VNM-website, dat mede als platform dient om de aangesloten watersportverenigingen te informeren. Deze maart-editie van de videberichten is alweer de vierde in kort tijd. Herbert blikt even terug op de winter en op de komende participantenraadsvergadering.

Herbert: ‘Ruim twee weken geleden stond ik nog op de schaatsen met de kleinkinderen en vorige week heb ik in een veel te warme overal, onze boot in de antifouling gezet, hoe verschillend kan het zijn. In ieder geval een goed teken dat we weer aan varen kunnen gaan denken. Tegenwoordig spreken boot- en caravan verkopers dat je hier in je eigen bubbel zit en dat is zeker waar. Je kunt probleemloos de anderhalve meter eis handhaven en heerlijk genieten van de mooie vaaromgeving. Ook zullen we  zeker weer heel veel nieuwe watersporters zien. Helpt u ze een beetje met de vaarregels en de stuurmanskunsten?’
Kijk en luister betreffende het VNM wat Herbert verder te vertellen heeft, want het VNM-bestuur heeft weer digitaal vergaderd. Het was een behoorlijk lange agenda en hij zal de belangrijkste zaken kort toelichten.


Februari videoboodschap

Dit is alweer de derde videoboodschap van onze VNM-voorzitter Herbert Schoenmakers. Het bestuur had een lange lijst van agendapunten, want er komt veel op ons af. Allereerst zijn we verheugd te kunnen melden dat we Arie de Graaf bereid gevonden hebben om zitting te gaan nemen in het VNM-bestuur. Uiteraard treedt Arie pas echt aan na de Participantenvergadering van 27 maart a.s.  Deze vergadering zal digitaal worden gehouden.

 

 


Nieuwjaarstoespraak 2021 van de VNM-voorzitter

Herbert Schoenmakers, VNM-voorzitter, heeft in het kader van nauwere contacten met de verenigingen na zijn aantreden per 1 december jl. een aantal verenigingen bezocht. Bij alle verenigingen is hij zeer gastvrij ontvangen en is tijdens de gesprekken goed naar voren gekomen welke wensen er leven bij de participanten. Ook wordt de waardering uitgesproken voor de werkzaamheden van het VNM-bestuur. Het zal duidelijk zijn dat hij niet alle verenigingen op korte termijn kan bezoeken. Heeft u echter ideeën en wilt u die kenbaar maken, laat het dan even weten via Contact van onze website. Alle ideeën willen wij bundelen en delen met de andere participanten.
Alles in het kader van het VNM verbindt kennis én mensen’.


Opening videokanaal

Opening eerste versie van het VNM-videokanaal.
Onze voorzitter Herbert Schoenmakers houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en het laatste nieuws in de watersportwereld. In deze virustijd is het digitaal communiceren een prachtig hulpmiddel om elkaar toch te kunnen informeren. In een tijdbestek van 8 minuten heeft u nu ook de kans om kennis te maken met Herbert met zijn videoboodschap. De volgende editie volgt in januari met een nieuwjaarstoespraak. Wij zijn er als Redactieteam VNM blij mee. U ook?