Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Er waren weer interessante presentaties en veel informatie op de participatenraad van 16 maart 2024 ***

 

Algemeen

Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Het VNM is een organisatie die gekenmerkt wordt door korte lijnen en enthousiaste vrijwilligers.
Het VNM heeft een sterk professioneel netwerk en maakt gebruik van een breed lobbycircuit.

Als participant creëert u een krachtig VNM aan de onderhandelingstafel, zowel nationaal als internationaal. Om aan de steeds wisselende wensen van de watersport en aan de veelheid van nieuwe Europese regelgeving op dit gebied het hoofd te kunnen bieden, heeft het VNM het portfolio VAARKAAR ontwikkeld.

Het basisconcept van VAARKLAAR is als volgt opgebouwd:

1 Extern netwerk
…………………………(Belangenbehartiging)

2 Intern netwerk
…………………………(Advies en Ondersteuning)

Het VNM heeft altijd als doelstelling gehad zowel nationaal als internationaal de belangen van de motorbootvaarders te behartigen. Met steeds vernieuwende regelgeving in de Europese Unie op het gebied van de watersport, is het heel belangrijk om hierop tijdig te kunnen anticiperen en mee te kunnen beslissen. Door als club, vereniging of overige organisatie participant te zijn of te worden doet u dat.
U kunt er op vertrouwen dat uw belangen door ons bestuur daar deskundig worden behartigd.

vaarklaar-nw