Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Belangenbehartiging

Bij belangenbehartiging voor motorbootvaarders gaat het vooral om het onderhouden van goede relaties met de vaarwegbeheerders.In Nederland is het vaarwegbeheer grotendeels gedecentraliseerd naar provincies, waterschappen en gemeenten. Nationaal is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het beheer van de hoofdvaarwegen, omdat die van groot belang zijn voor de beroepsvaart. Uitgangspunt van het VNM-beleid is, dat lokaal de verenigingen zelf met de verantwoordelijke instantie voor het vaarwegbeheer overleggen, waarbij het VNM desgevraagd ondersteuning kan bieden. Dezelfde aanpak geldt ook voor het overleg met regionale vaarwegbeheerders, waarbij het VNM stimuleert, dat verenigingen in een regio hun overleg zoveel mogelijk coördineren.

logo-waterrecreatie


In dit verband is het voor de verenigingen nuttig om regelmatig de voor iedereen toegankelijke kennisbank van Waterrecreatie Nederland - ‘dé digitale informatiebron voor de sector’ - te raadplegen.

Op nationaal niveau is het VNM actief deelnemer van Netwerk Watercreatie, waarin 15 watersport organisaties kennis en ervaringen uitwisselen. Voor overleg met overheidsinstanties kunnen coalities worden gevormd. Netwerk Recreatie is een onderdeel van Waterrecreatie Nederland in het bestuur waarvan het VNM zitting heeft.

logo-netwerk-waterrecreatie

Daarnaast onderhoudt het VNM-bestuur zelf contacten met Rijkswaterstaat en andere  verheidsinstanties over ontwikkelingen, die van belang zijn voor de waterrecreatie.

 

logo-varen-doe-je-samenTer bevordering van de veiligheid op het water is het VNM een actief supporter van het project 'Veilig varen doe je samen’.

 
logo-eba-memberOp internationaal niveau neemt het VNM samen met de KNMC deel aan het overleg bij de European Boating Association over Europese wet- en regelgeving.