Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Bericht van de voorzitter

herbert-schoenmakers 2
 

Geachte dames en heren bestuursleden van de aangesloten verenigingen bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport en andere belangstellenden.

Helaas deze keer een geschreven bericht omdat onze filmproducent John Waleveld geniet van zijn vakantie. Ook is te melden dat wij voor het eerst hebben vergaderd op ons nieuwe adres in Den Bosch bij Dispi (E-Captain) en dat is goed bevallen.

Graag praat ik u weer even bij in willekeurige volgorde, zodat u weer volledig op de hoogte bent van uw VNM.

Wij hebben een nieuwe regiovertegenwoordiger voor Limburg in de persoon van Gerrit van de Pol. Als oud binnenvaartschipper en daarna een jaar of 30 bij de RWS te hebben gewerkt is hij nu met pensioen. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de afdeling milieu en heeft in die hoedanigheid vele havens in het Limburgse bezocht voor controle. Voor informatie zal hij zeker de weg weten in Limburg. Wij wensen hem veel succes.

Wij zijn op dit moment in gesprek met een verzekeringsadviseur over onze eigen verzekeringen maar spelen ook met de gedachte om een collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden aan de participanten. Wij hebben inmiddels begrepen dat dit per saldo voor besturen een flinke besparing kan opleveren. Wij zijn benieuwd naar uw reactie, op de regiobijeenkomsten zal dit ook aan de orde komen en kunt u hierover vragen stellen.

In dit kader maak ik u nogmaals attent op onze regiobijeenkomsten
Zaterdag 12 november: regiovergadering te Niftrik bij ZRMV De Batavier
Tijd: 10.00 - 14.00 uur    
adres:  Van Cittersweg 8, 6606 KJ Niftrik

Zaterdag 19 november: regiovergadering te Dronten bij WSV Dronten
Tijd: 10.00 - 14.00 uur
adres:  Watersportkade 2, 8253 ZC Dronten

Zaterdag 26 november: regiovergadering te Leidschendam bij WSV Leidschendam
Tijd: 10.00 - 14.00 uur
adres: Rietpolderweg 12, 2266 BM Leidschendam

Programmaonderdelen met de volgende sprekers:
- De heer Volker Meuzelaar over I-Marina software en haven management.
- Mevrouw Ada Sanders-Kranenburg. Actuele Juridische zaken
- De heer Peter Romijn over zijn rol als vertrouwenspersoon bij het VNM.
- De heer Jan Klomp over verzekeringen voor de watersportverenigingen.
- De heer Arie de Graaf over het VNM passantenplan.
- De heer Doevendans over de software van E-captain.

Inschrijven kan via de site of onze secretaris (siraterces.[antispam].@vnmmotorbootsport.nl)

Vanuit de VNM nieuwsbrief redactie is te melden dat zij graag in contact komen met verenigingen die iets hebben bedacht wat voor alle participanten van het VNM interessant is. De komende nieuwsbrief komt watersportvereniging de Gors (participant van het VNM), aan het woord, die een houten damwand gaan vervangen door een kunststof damwand. Heeft u een onderwerp laat het aan de redactiecommissie weten. ( Jan de Visser ressivedj.[antispam].@icloud.com)

De datum voor de Participantenraad is inmiddels ook vastgesteld op zaterdag 4 maart 2023. De locatie is nog niet bekend omdat onze vaste locatie in Leerdam niet meer gebruikt kan worden.  

Vanuit de diverse overlegorganen kan het volgende worden genoemd:

  • Bij Waterrecreatie Nederland waar het VNM een zetel heeft zijn wij bezig met het werkplan voor de komende jaren. Daar is ook gemeld dat het ministerie van I&W een extern persoon gaat aantrekken in verband met de registratie van vaartuigen.
  • De Toerzeilers en het VNM gaan samen optrekken in de werkgroep voor de BRTN. (Basis Recreatie Toervaar Netwerk) Uiteraard zijn wij heel blij met deze samenwerking binnen Waterrecreatie Nederland.
  • Vanuit het vuilwateroverleg is momenteel enkel te melden dat de hiermee samenhangende Omgevingswet wederom is uitgesteld tot 01-07-2023. Daarnaast heeft het VNM aangedrongen op een minimale overgangstermijn van 5 jaar zodat leveranciers van reinigingsapparatuur de gelegenheid krijgen iets te ontwikkelen en er voldoende uitpompstations aanwezig zijn.
  • Deze maand staan er veel overleggen op de agenda zoals Biesbosch overleg, Deltaoverleg, beter bereikbare Gouwe en Waddenoverleg. Wij zijn overal hierbij aanwezig om de belangen van de motorbootvaarder de behartigen. Graag plaats ik een oproep om u aan te melden als vrijwilligers om deze en andere overleggroepen voor ons te volgen.

In de komende nieuwsbrief en op de regiobijeenkomsten zullen wij u verder bijpraten.

Ik hoop velen van u te ontmoeten op de regiobijeenkomsten en wens u succes met uw verantwoordelijke taak als bestuurder van uw vereniging.

Met vriendelijke groet namens het bestuur VNM

Herbert Schoenmakers