Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de algemene ledenvergadering (ALV) staat in het VNM-Handboek

 

Februari videoboodschap

Februari videoboodschap

Geplaatst op 04-02-2021  -  Categorie: Algemeen

Dit is alweer de derde videoboodschap van onze VNM-voorzitter Herbert Schoenmakers. Het bestuur had een lange lijst van agendapunten, want er komt veel op ons af. Allereerst zijn we verheugd te kunnen melden dat we Arie de Graaf bereid gevonden hebben om zitting te gaan nemen in het VNM-bestuur. Uiteraard treedt Arie pas echt aan na de Participantenvergadering van 27 maart a.s.  Deze vergadering zal digitaal worden gehouden.
Er wordt weer volop gewerkt aan ons onvolprezen VNM-Handboek, u heeft het bericht gezien dat er weer nieuwe artikelen zijn toegevoegd. De laatste hand wordt gelegd aan een uitbreiding met de gegevens over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wij houden u op de hoogte zodat u, als bestuur ermee aan de gang kunt gaan om te voldoen aan alle eisen die gesteld worden en uw eigen statuten aan te passen.

Vuilwaterwateroverleg. Lozingsverbod en verzegeling afsluiters. Hiervoor zijn we afgelopen week weer bijeengekomen met de watersportvertegenwoordigers. De wet gaat volgend jaar in. We hebben het voorstel besproken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beluister de videoboodschap hierover.  En ook de rest van de vele actuele onderwerpen.

De vorige videoboodschappen staan onder documenten MEDIA.