Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de algemene ledenvergadering (ALV) staat in het VNM-Handboek

 

Hoe verder met de waterplanten het maaibeheer

Hoe verder met de waterplanten het maaibeheer

Geplaatst op 12-11-2020  -  Categorie: Algemeen

waterplanten

De laatste watersysteemanalyse schetst een kwetsbaar beeld van het Gooi- en Eemmeer. Een onverwachte uitkomst waarvoor geen snelle oplossing voorhanden is, maar die wel van invloed kan zijn op het recreatief beheer. Het is met deze analyse onzeker geworden of het maaibeheer in de huidige vorm kan worden gecontinueerd, zo schrijft Gastvrije Randmeren in een nieuwsbericht op de eigen website: “De economische consequenties voor de gemeenten langs het Gooi- en Eemmeer zijn niet te onderschatten als er niet meer ingegrepen kan worden in de plantengroei en de doorvaarbaarheid en daarmee de recreatiemogelijkheden en de veiligheid op het water ernstig beperkt worden.

Gastvrije Randmeren vindt het daarom van levensbelang voor de recreatievaart dat er in een toekomstperspectief niet alleen aandacht is voor de natuur maar dat er ook ruimte is voor de recreatieve en economische waarde en functie van de meren. Er is de coöperatie dus veel aan gelegen om met de uitkomsten snel aan de slag te gaan.
Zie VNM-Nieuwsbrief oktober 2020