Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de algemene ledenvergadering (ALV) staat in het VNM-Handboek

 

Nieuwe artikelen VNM Handboek

Nieuwe artikelen VNM Handboek

Geplaatst op 18-02-2021  -  Categorie: Algemeen

Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid

De tijdelijke wet Covid-19 is verlengd tot 1 april 2021. Voor verenigingen betekent dit dat, in afwijking van de statuten van de vereniging, het toegestaan is om de ALV digitaal af te wikkelen met inachtneming van een aantal voorwaarden.
Wordt de tijdelijke wet Covid-19 niet verlengd na 1 april 2021, dan is een digitale ALV niet meer mogelijk, tenzij dat in de statuten van de vereniging is opgenomen (zie uitgebreide toelichting VNM Handboek).

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de ALV

De WBTR treedt in werking op 1 juli 2021. De statuten van uw vereniging dienen in overeenstemming te worden gebracht met de WBTR. Voor de doorsnee watersportvereniging is het van belang bij het nemen van besluiten na 1 juli 2021 door bestuur en de ALV, als de statuten nog niet zijn aangepast aan de WBTR, er rekening mee te houden dat aan zeker zeven punten wordt voldaan (zie toelichting VNM-Handboek).


Klik HIER voor het VNM-Handboek

03.7.2.3 Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de algemene ledenvergadering (ALV)