Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de algemene ledenvergadering (ALV) staat in het VNM-Handboek

 

Nieuwe wet 'Bestuur en toezicht'

Nieuwe wet 'Bestuur en toezicht'

Geplaatst op 23-11-2020  -  Categorie: Algemeen

vnm-verenigingsrecht

Verenigingen en stichtingen hoeven niet meteen hun statuten te wijzigen, maar moeten dit in de eerstvolgende statutenwijziging aanpassen. De nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter wel gelden. Het probleem dat dan ontstaat, is dat de huidige statuten in strijd kunnen zijn met de wet of zaken niet regelen. Bijna iedereen raadpleegt in geval van problemen echter de statuten en handelt daar naar. Dan denk je dat je goed bezig bent, en dan kan achteraf toch blijken dat het fout is gegaan.

Zijn je statuten bovendien ouder dan 10 jaar, dan is het zeer aan te raden om ze te vernieuwen. Er zijn de laatste jaren veel verplichtingen rondom zorgvuldig bestuur aangenomen in de rechtspraak, waar het bestuur eveneens aan moet voldoen en die niet in die statuten staan. Dat geldt ook voor maatregelen en sancties die veel verenigingen niet hebben maar die wel nodig zijn om (klein) wangedrag aan te pakken.

Zie VNM-Nieuwsbrief november 2020