Hét Verbond voor verenigingen met motorbootvaarders

Tijdelijke wet Covid-19 justitie en veiligheid, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de algemene ledenvergadering (ALV) staat in het VNM-Handboek***Nieuwsbrief februari op de site ***

 

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk?

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk?

Geplaatst op 06-01-2021  -  Categorie: Algemeen

politie

Ondermijning komt in alle geldingen van de maatschappij voor en dus ook bij sportclubs en jachthavens. Voor een goed begrip hieronder eerst een uitleg wat ondermijning nu eigenlijk is.

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De politie schrijft op haar eigen site het volgende: ‘De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Voorbeelden zijn bedreiging van de integriteit, afpersingspraktijken en criminelen die zich innestelen in woonwijken, maatschappelijke organisaties en dus ook sportverenigingen.’ Een wat meer abstracter omschrijving is: ‘Criminele activiteiten waarbij legale structuren worden misbruikt en waardoor de fundamenten van de samenleving worden aangetast.’

Omdat er door de huidige Coronacrisis watersportverenigingen zijn die (financieel) in de knel kunnen komen en de onderwereld hiervan misbruik maakt (recent in diverse media aan de orde geweest), is het bestuur van het VNM van mening dat het goed om op deze wijze aandacht te besteden aan het fenomeen ondermijning.

Zie de VNM-Nieuwsbrief september 2020