Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Er waren weer interessante presentaties en veel informatie op de participatenraad van 16 maart 2024 ***

 

European Boating Assocation

European Boating Assocation

Geplaatst op 17-12-2021  -  Categorie: Algemeen

Het belang van de European Boating Association (EBA) voor de watersporter

Steeds meer worden op Europees niveau regels opgesteld waaraan pleziervaartuigen en jachthavens moeten voldoen. Het is daarom zaak om als watersport organisatie op Europees niveau tegenspel te kunnen bieden, vandaar het lidmaatschap van het VNM en de KNMC van de EBA. Zeven en twintig Europese landen zijn ondertussen vertegenwoordigd bij de EBA.

Veel van de regelgeving is gebaseerd op de beroepsvaart en wij moeten als pleziervaarders alert zijn om daar geen slachtoffer van te worden. Een recent voorbeeld is het autonoom varen van vrachtschepen. Hoe wordt de veiligheid van de pleziervaarder geregeld en gaat het niet ten koste van de bewegingsvrijheid van die pleziervaarder. De EBA is druk bezig om daar een standpunt over in te nemen. Hetzelfde geldt voor virtuele boeien. Hoe zie je die als je geen AIS hebt?

Enige tijd geleden werden er ook regels opgesteld voor vuilafgifte in havens. Er werd geen duidelijk onderscheid gemaakt in soorten havens en als de EBA geen bezwaar had gemaakt had nu elke (jacht)havenmeester aan elke ligplaatshouder of passant een reçu moeten afgeven voor het in ontvangst nemen van een zakje huisvuil.
Lees het allemaal in de VNM-Nieuwsbrief van december 2021