Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 10-01-2023  -  Categorie: Algemeen

10 januari 2023

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Participanten. Aan de lijst van geïnteresseerde WSV’s worden geen nieuwe toegevoegd of WSV’s verwijderd.
 • Bestuurszaken en commissies. De brief naar de participanten van het VNM waarin gevraagd wordt een bindende voordracht voor de invulling van een bestuursfunctie bij het VNM wordt behandeld evenals de opstelling van het functieprofiel.
 • Het aanstaande bezoek van de VVW (Vlaamse Vereniging voor de Watersport) wordt besproken.
 • Er is een afspraak gemaakt met het RVVB. Peter en Paul gaan daar naar toe.
 • De organisatie rondom de participantendag van 4 maart 2023 wordt besproken. De locatie staat in ieder geval vast.
 • De organisatie rondom de beur Boot Holland van 8 t/m 12 maart te Leeuwarden wordt besproken evenals de aankleding van de VNM stand.
 • Besloten wordt dat aan de regiovertegenwoordigers van VNM gevraagd zal worden of zij een jaarverslag 2022 willen opstellen zodat de participantenraad daar kennis van kan nemen.
 • Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder wijzigingen over genomen.
 • Besloten wordt het Zoom abonnement van het VNM voort te zetten in 2023.
 • Regio bijeenkomsten in najaar 2023 in principe ja. Dit moet verder worden uitgewerkt.
 • Financiën. Gezien de financiële situatie van het VNM is er geen noodzaak de bijdragen voor 2023 te wijzigen.