Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 10-01-2024  -  Categorie: Algemeen

8 januari 2024.

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Op verzoek van Arie Kwak (oud bestuurder VNM) is Arie Kwak uitgenodigd op deze bestuursvergadering voor een gesprek met het VNM bestuur.

Vastellen agenda:

De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. Op de notulen van de voorgaande BV zijn geen op- of aanmerkingen.

Registratie pleziervaartuigen:

De workshop registratie pleziervaartuigen van 7 december 2023 heeft geen consensus opgeleverd tussen de betrokken partijen. Schoorvoetend is besloten dat er aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 een volgende workshop georganiseerd gaat worden. Wordt dus vervolgd. Meer info bij de secretaris VNM.

SBI code:

In sommige gevallen is het bijvoorbeeld bij aanvraag van een subsidie van belang dat de vereniging de juiste SBI code heeft bij de KvK. Navraag van het VNM bestuur heeft duidelijk gemaakt dat een organisatie meer dan 1 SBI code kan hebben. Kwestie van aanvraag en overleg met de KvK. 

Participantenraad 2024: 

De participantenraad 2024 wordt gehouden op 16 maart 2024 in het Huis Het Bosch te Lexmond. Voorafgaand aan het verplichte officiële deel van de participantenraad zijn sprekers uitgenodigd die actuele zaken nader zullen toelichten. Daarnaast zal voor zover dan bekent het VNM bestuur een aantal onderwerpen behandelen waaronder de zojuist geformeerde Binnenvaart tafel. Van groot belang voor de recreatievaart. 

Vaarklaar voor verenigingen:

De Vaarklaar voor verenigingen (portfolio) hoopt het bestuur van het VNM eind januari gereed te hebben. Daarin is terug te vinden wat het VNM voor een (watersport)vereniging kan betekenen. 

Overlegorganen:

Een flink aantal overlegvergaderingen wordt bijgewoond door vrijwilligers van het VNM die daar onze belangen behartigen. Het VNM bestuur zelf (Jan, Peter en Paul) heeft zitting in- of neemt deel aan diverse overlegorganen. Zoals Water Recreatie Nederland, Vuilwateroverleg, Vaar Verbond Waddenzee, Werkgroep veiligheid en motoronderhoud, Schippersvereniging Schuttevaer. De eerste vergaderingen van de genoemde overlegorganen voor 2024 moeten nog gepland worden. Ook komen er nog een aantal incidentele overleggen zoals registratie pleziervaartuigen, programma varen Amsterdam. Daar komen ongetwijfeld nog andere overleggen bij maar de datums zijn nog niet bekend. Zodra die bekend zijn zullen we die in de agenda op de website vermelden. Input vanuit de participanten voor deze vergaderingen is altijd welkom.

Boot Holland 2024:

Ook in 2024 neemt het VNM deel aan de beurs Boot Holland van 6 t/m 10 maart 2024 te Leeuwarden. De inrichting van de VNM stand is besproken waardoor de inrichting van de stand kan worden afgewerkt.

Het VNM is lid van Schippersvereniging Schuttevaer. Het VNM bestuur is van mening dat de communicatie van Schuttevaer met het bestuur van het VNM niet optimaal is. Het VNM gaat informeren waar dat aan schort.

Tot zover dit korte verslag van de BV.