Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 21-03-2024  -  Categorie: Algemeen

12 maart 2024:

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Vastellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. Op de notulen van de voorgaande BV zijn geen op- of aanmerkingen.

Evaluatie Boot Holland. Geconstateerd is dat het imago van Boot Holland achteruit gegaan is omdat er te weinig kajuitboten te zien waren. Het management van WTC Expo is daarvan in kennis gesteld door verschillende partijen.

Stavaza kandidaat bestuursleden. De heer Wiiliam Deel doet snuffelstage op deze en hopelijk de komende BV’s.

Rooster van aftreden. De Heer Peter Otterspeer is conform de voorgaande statuten op de PPraad van maart 2024 aftredend. Omdat er nu nieuwe statuten zijn verandert daar iets in. Het aftreden blijft gehandhaafd op de PPraad van 16 maart 29024 maar Peter kan dan terstond worden herkozen voor een periode van 4 jaar conform de vigerende statuten van het VNM.

Voorbereiding participantenraad 16 maart 2024. De gang van zaken op de participantenraad wordt besproken. Er komen nu 3 sprekers.

Mascha Lichtendahl en Sander Smolders over PAGW.

2 medewerkers van e-Captain over de nieuwe versie van e-Captain.

Willy Mens over VVW Toervaren en het Ankerproject.

Evaluatie bezoek VNM aan VVW.  Van dit bezoek is een verslag gemaakt.

Stavaza financiën. Er zijn ten aanzien van de financiën geen bijzonderheden te melden.

Adviesgroep Rijn. Vergadering was op 22 februari. De heer Wout Kraaijeveld heeft een kort verslag geschreven.

Stavaza schippersvereniging Schuttevaer. Het VNM is lid van Schippersvereniging Schuttevaer. Bij het VNM bestuur is onduidelijk wat er nu aan de hand is bij de schippersvereniging. Er zal bij KBN (Leny van Toorenburg) worden gevraagd hoe de vork nu precies in de steel zit.

Gebruikersgroep overleg BRTN Netwerk waterrecreatie (vergadering 29 februari). Er zijn geen schokkende zaken gepasseerd op die vergadering.

Tot zover dit korte verslag van de BV.