Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 13-04-2024  -  Categorie: Algemeen

12 april 2024:

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Pagina toevoegen aan de VNM website.

Op deze pagina worden de bijdragen van de participanten aan het VNM nader toegelicht.

Kandidaat bestuursleden VNM.

Het VNM bestuur is nog steeds niet op sterkte. Een hernieuwde oproep lijkt het VNM bestuur op zijn plaats.

Registratie pleziervaartuigen.

De ministeries van J&V en I&W zijn gezamenlijk aan het onderzoeken aan welke juridische kapstok de regeling rondom de registratie en of de verzegeling opgehangen kan worden.

Werkgroep HVO100.

Er wordt een werkgroep HVO100 geformeerd. Een afvaardiging van het VNM bestuur neemt deel aan deze werkgroep.

VNM-Handboek.  

Het VNM bestuur gaat meer aandacht besteden aan het zoeken naar een redactieteam.

Overleg met de KNMC.

De VNM bestuursvergadering wordt hier onderbroken zodat het overleg met de KNMC kan worden voorbereid. De VNM bestuursvergadering wordt afgemaakt op 22 april na een overleg met de vertrouwenspersoon van het VNM. 

Voortzetting VNM bestuursvergadering 12 april op 22 april.

Financiën.

De tussenbalans van de financiën wordt doorgenomen. Er zijn geen bijzonder heden te melden.

Overlegorganen.

Op de vergadering van het Vaar Verbond Waddenzee is afscheid genomen van de voorzitter de heer Rob Leenmans. De heer Leenmans wordt opgevolgd door de heer Henk Danel voorzitter van de Toerzeilers.

Werkgroep veiligheid en motoronderhoud van Netwerk Waterrecreatie. De deelwerkgroep zelfredzaamheid van bovenstaande werkgroep, maakt voorbereidingen voor filmopnamen. 

Tot zover dit korte verslag van de belangrijkste punten van de bestuursvergadering.