Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 08-05-2024  -  Categorie: Algemeen

7 mei 2024:

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Vaststellen agenda.  De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. Op de notulen van de BV van 12 april/22 april 2024 en de notulen van de PPraad van 16 maart 2024 zijn geen op- of aanmerkingen. 

Voorstel van de heer Peter Romijn (vertrouwenspersoon VNM).  Het VNM bestuur werk nog een reactie op het voorstel.

Visie VNM wederzijdse vertegenwoordiging/samenwerking VNM – KNMC. Het VNM bestuur schuit dit punt door naar de BV van juni. Ondertussen nadenken wat er op papier moet komen. 

Registratie pleziervaartuigen. De ministeries van I&W en J&V zijn nog steeds met elkaar in conclaaf om te bepalen aan welke juridische kapstok de registratie/verzegeling opgehangen kan worden.

Besluitvorming/planning/locatie regiobijeenkomsten. Besloten wordt om regiobijeenkomsten te organiseren in de eerste 3 weken van november 2024.

Reactie VNM naar gemeente Amsterdam uitstootvrij varen. Er komt een gezamenlijk reactie via Waterrecreatie Nederland.

Stakeholders bijeenkomst Kraaijenbergse plassen 4 juni 2024. De penningmeester VNM de heer Paul van Gendt gaat deze bijeenkomst bijwonen.

EBA enquête Europees vaarbewijs.  De enquête is persoonsgericht, de besturen en de leden van de participanten worden hierover geïnformeerd via een VNM -Nieuwsflits met daarin het verzoek de enquête in te vullen.

Stavaza financiën. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Route 9 overleg op 29 mei. Dit overleg zal worden bijgewoond door de secretaris VNM de heer Peter Otterspeer.

Netwerk Waterrecreatie deelwerkgroep zelfredzaamheid. Er worden voorbereidingen getroffen voor het maken van filmopnamen. Er wordt gezocht naar een schip dat hiervoor beschikbaar kan zijn.

Tot zover dit kort verslag.