Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 17-03-2023  -  Categorie: Algemeen

17 maart 2023.

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Aanmeldeing/opzeggingen participanten:

  • Er waren 5 geïnteresseerde watersportverenigingen voor aansluiting bij het VNM. 1 watersport vereniging heeft reed laten weten af te zien van aansluiting, Bij 1 vereniging gaan we nog op bezoek Naar de andere 3 verenigingen wordt nog een mail gestuurd.  

Bestiirszaken en commissies:

  • Evaluatie participantenraad 4 maart: De participantenraad is rustig verlopen. De voordrachten van de sprekers werden gewaardeerd. Het VNM bestuur vindt het jammer dat er vanuit de participanten geen bestuursleden voor het VNM bestuur zijn voorgedragen.
  • Evaluatie Boot Holland: Voor een volgende Boot Holland zal bezien worden of een clustering van watersport organisaties in de grote hal meer zin heeft dan een stand in de lange gang. De betreffende organisatie gaan er op de dezelfde manier naar kijken. Promotie van een externe organisatie zoals die nu heeft plaatsgevonden voor de Veenvaart zal niet meer worden voortgezet op een volgende beurs.
  • Registratie pleziervaartuigen: Het is wachten op de formatie van een werk-/inspraakgroep
  • BTW en contributie vereniging: Er wordt door het bestuur van het VNM en werkgroep geformeerd om deze materie te tackelen.
  • Klankbord groep recreatievaart in Amsterdam: Een afvaardiging van het VNM bestuur gaat deelnemen aan deze klankbordgroep.

 Tot zover dit korte verslag van de belangrijkste punten van de bestuursvergadering.