Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Er waren weer interessante presentaties en veel informatie op de participatenraad van 16 maart 2024 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 28-06-2023  -  Categorie: Algemeen

27 juni 2023.

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:


Participanten:

WSV ’T Sas te Sas van Gent en de Stichting Waterpoort naar Rome te Oudenbosch zijn particiapnt geworden bij het VNM. Het VNM bestuur heet de beide organisaties van harte welkom en hoopt dat de beide organisaties zich snel thuis zullen voelen bij het VNM. BIj het VNM zijn nu 115 organisaties aangesloten.

Bestuurszaken en commissies:

Op de oproep voor versterking van het VNM bestuur is een reactie binnengekomen. Het VNM bestuur gaat zo spoedig mogelijk een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Waarnemend voorzitter VNM Gaat de bestuurszetel van het VNM bij WaterRecreatie
Nederland invullen.

De laatste info over de registatie van pleziervaartuigen is dat de heer Egon Baldal een advies gaat schrijven. Aan de hand van dat advies wordt een wetsvoorstel opgesteld.

De datum voor de regio bijeenkomsten in het najaar van 2023 zijn vastgesteld namelijk 11, 18, en 25 november 2023. Locaties worden nader vastgesteld. Vanuit de participanten zijn nog geen ideen binnengekomen over de invulling van het programma.

Het VNM bestuur heeft besloten dat met de voorliggende concept statuten de procedure voor het wijzigen van de vigerende statuten ingezet gaat worden. Ook het huishoudelijk reglement en het bestuurregelement zullen worden gewijzigd.

Financien:

Ten aanzien van de voorgaande bestuursvergadering zijn er geen echte wijzigingen. De financien zien er gezond uit.

Rondvraag:

Van dit agendapunt wordft geen gebruik gemaakt.

Tot zover dit korte verslag van de belangrijkste punten van de bestuursvergadering