Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Er waren weer interessante presentaties en veel informatie op de participatenraad van 16 maart 2024 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 01-09-2023  -  Categorie: Algemeen

1 september 2023.

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Participanten:

TWV De Waal viert op 3 september 2023 haar 75 jarig jubileum. Op 9 september viert WSV IJsselmonde haar 90 jarig jubileum. Beide verenigingen worden vanaf deze plaats gefeliciteerd. Het VNM zal hier op gepast wijze aandacht aan besteden.

Bestuurszaken en commissies:

De oproep voor versterking van het VNM bestuur heeft er toe geleid dat er nu 1 aankomend bestuurlid deelneemt aan de bestuursvergaderingen van het VNM.

De datum voor de regio bijeenkomsten in het najaar van 2023 zijn vastgesteld, namelijk 11, 18, en 25 november 2023. Locaties worden nader vastgesteld. Vanuit de participanten zijn nog geen ideen binnengekomen over de invulling van het programma.

Ada Sanders de juridisch adviseur van het VNM stop om persoonlijke redenen met haar werkzaamheden voor het VNM. Het VNM bestuur bedankt haar voor de vele jaren van inzet voor het VNM bestuur en de participanten van het VNM. (Zie ook de eerst volgende editie van VNM-Nieuwsbrief) Het VNM bestuur gaat nog op bezoek bij Ada. Ondertussen denkt het VNM bestuur hard na om de plek van juridisch adviseur weer in te vullen  

Er wordt een werkgroep registratie plezier vaartuigen opgericht. De wnd vz van het VNM heeft aangeven dat hij zitting gaat nemen in die werkgroep.

Op 23 september wordt d 2e participantenraad van 2023 gehouden. Voornaamste onderwerp de wijziging van de statuten, het HHR en het bestuursregelement. Daarna een zeer interessante en inspirerende lezing over de goede toekomst die er aan komt “als we dat willen”(zie de convocatie van de ppraad).

Financien:

Ten aanzien van de voorgaande bestuursvergadering zijn er geen echte wijzigingen. De financien zien er gezond uit.

Het VNM heeft ingeschreven voor de beurs Boot Holland 2024

Rondvraag:

Van dit agendapunt wordft geen gebruik gemaakt.

 

Tot zover dit korte verslag van de belangrijkste punten van de bestuursvergadering.