Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Er waren weer interessante presentaties en veel informatie op de participatenraad van 16 maart 2024 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 02-10-2023  -  Categorie: Algemeen

2 oktober 2023.

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Evaluatie participantenraad van 23 september 2023:

Het VNM bestuur is van mening dat dit een rustige participantenraad was. Er waren een aantal vragen over de voorliggende concept statuten maar die zijn naar tevredenheid beantwoord. De voorliggende concept statuten zijn door de participantenraad goedgekeurd. De lezing van de heer Peter van der Wel na afloop van de participantenraad werd goed ontvangen door de aanwezigen.  

Bestuurszaken en commissies:

Helaas heeft het deelnemen als gast aan een bestuursvergadering van het VNM er niet toe geleid dat het bestuur van het VNM wordt versterkt. Heeft u tijd en zin in een dynamische bestuursfunctie bij een landelijk operende stichting op het gebied van waterrecreatie, vraag aan uw bestuur om een voordracht. 

BTW en contributie vereniging:

Er gaat actie ondernomen worden om de werkgroep BTW bij elkaar te krijgen.

Projecten PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren): projecten vinden plaats of gaan plaatsvinden door geheel Nederland. Het bestuur van het VNM is druk doende hoe deze projecten gemonitoord/bijgewoond moeten worden door het VNM.

Participantenraad 2024:

Het VNM bestuur heeft besloten dat de participantenraad voorjaar 2024 gehouden zal worden op 17 maart 2024. Dat is na de beurs Boot Holland te Leeuwarden.  

Financien:

Over de financien zijn geen bijzonderheden te melden.

Overleg organen:

De werkgroep veiligheid en motoronderhoud van Netwerk waterrecreatie heeft signalen dat er een discussie opgang komt over aanscherping van het vaarbewijs. Binnekort is een bijeenkomst van de werkgroep waar dit op de agenda staat.

Rondvraag:

Van dit agendapunt wordft geen gebruik gemaakt.

 

Tot zover dit korte verslag van de belangrijkste punten van de bestuursvergadering.