Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 14-11-2023  -  Categorie: Algemeen

7 november 2023.

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Vaststellen agenda.

Omdat de VNM-Nieuwsbrief, de aanstaande regiobijeenkomsten 11 november, 25 november en 2 december, de stavaza financiën afgeregeld moeten worden en het verlijden van de nieuwe statuten van het VNM met voorrang behandeld moeten worden, worden de overige agendapunten niet behandeld en zo nodig doorgeschoven naar de volgende BV op 5 december 2023.

De regiobijeenkomsten.

De data van de 3 regiobijeenkomsten zijn nu vastgesteld. Het deel van de powerpoint wat de onderwerpen behandeld die het VNM na de lunch onder de aandacht wil brengen wordt behandeld.

De financiën.

De tussentijdse rapportage per 1 november die is opgesteld door de penningmeester wordt besproken. Deze geven geen aanleiding om de contributie te verhogen. Besloten wordt de participanten voor te stellen de bijdragen van de participanten  voor 2024 te bevriezen.

Verlijden nieuw statuten VNM.

De nieuw statuten liggen bij de notaris. Voor 11 november komt er een concept akte.

Rondvraag.

Van dit agendapunt wordt mede gezien de tijd geen gebruik gemaakt.

Tot zover dit korte verslag van de belangrijkste punten van de bestuursvergadering