Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Save the date: 16 maart Participanten Raad 2024 met wederom belangrijke onderwerpen en interessante sprekers ***

 

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag bestuursvergadering

Geplaatst op 12-12-2023  -  Categorie: Algemeen

5 december 2023.

Op de bestuursvergadering van het VNM bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

Voor aanvang van de bestuursvergadering op verzoek van het bestuur van de KNMC een gesprek tussen bestuur van de KNMC en het VNM. 

Afgesproken wordt dat wederzijds verslagen van overleggen naar elkaar verzonden worden. Ook wordt afgesproken dat een volgend overleg tussen de KNMC en het VNM medio april 2024 zal plaatsvinden.   

Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. Op de notulen van de voorgaande BV zijn geen op- of aanmerkingen.

Registratie pleziervaartuigen.

Op 7 december is er een workshop registratie pleziervaartuigen te Amsterdam. De secretaris VNM gaat deze workshop bijwonen.

BTW en contributie vereniging.

Door de penningmeester wordt er hard aan gewerkt om een BTW werkgroep te formeren.

VNM-Handboek.

De penningmeester en de secretaris gaan zoveel als mogelijk het VNM-Handboek aanvullen/updaten.    

Participantenraad 16 maart 2024.

De vormgeving en inhoud van de participantenraad wordt besproken.

De regiobijeenkomsten.

Het VNM bestuur is van mening dat de regiobijeenkomsten over het algemeen als zeer zinvol zijn ervaren.

De financiën.

Er zijn ten aanzien van de financiën geen bijzonderheden te melden.

De nieuwe statuten VNM.

De nieuw statuten zijn gedeponeerd bij de KvK. En zijn vanaf heden vigerend.

Werkgroep Netwerk waterrecreatie veiligheid en motoronderhoud.

Het standpunt over het vaarbewijs wordt in de ijskast gezet er zijn nu 2 deel werkgroepen t.w. zelfredzaamheid  en snelvaren en veilgheid.

Rondvraag.

De vraag over watertoeristenbelasting van WSV de Watervogels is ingehaald door de actualiteit.

Tot zover dit korte verslag van de belangrijkste punten van de bestuursvergadering