Voor vereniging en bestuur in de watersport

*** Het VNM bestuur wenst alle relaties een mooie (vaar)zomer. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0026010 ***

 

Ventileren Zo Gedaan

Ventileren Zo Gedaan

Geplaatst op 26-10-2021  -  Categorie: Algemeen

De handreiking Ventileren Zo Gedaan

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft  op 11 oktober 2021 de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.  

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren. 

Vijf basistips

Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren bevat de handreiking vijf tips voor goede ventilatie: 
1.    Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon. 
2.    Zet ramen op een kier.
3.    Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
4.    Beperk het aantal mensen in een ruimte.
5.    Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Het ministerie van VWS gaat de handreiking sturen aan branche- en koepelorganisaties en vraagt aandacht voor goed ventileren met posters, stickers en social media-berichten met de slogan ‘Ventileren zo gedaan’. De handreiking treft u aan op de volgende pagina. Daarnaast is de handreiking hier online beschikbaar. Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op www.ventilerenzogedaan.nl

Samenwerking

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de handreiking met basistips opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). De handreiking is tot stand gekomen met behulp van adviezen van afgevaardigden van de Eindhoven University of Technology, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, Techniek Nederland, de Nederlandse Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling (TVVL) , de Universiteit van Amsterdam (UVA), de Vereniging Binnenklimaat Nederland, GGD Amsterdam, het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Zie ook

Verantwoordelijk

 

De handreiking basistips voor ventileren 

Hoe zorg ik als eigenaar of beheerder voor een goede ventilatie in het gebouw?

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder fijnstof. Het helpt tegen ziektekiemen en andere deeltjes in de lucht die niet goed zijn voor de gezondheid.

Luchtkwaliteit neemt af in afgesloten ruimtes

In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Goed ventileren zorgt voor een gezond binnenklimaat in gebouwen. 

Slecht geventileerde ruimtes kunnen zorgen voor klachten

Als er onvoldoende frisse lucht in een gebouw komt, dan kan dat bij de aanwezige personen klachten veroorzaken. Zoals vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes zich zonder ventilatie beter verspreiden. Dus ook het coronavirus. 

Tips over ventileren in gebouwen

De overheid wil kennis over ventileren vergroten bij eigenaren en beheerders van gebouwen. En geeft ventilatietips over wat u zelf kunt doen om op de juiste manier te ventileren. De tips zijn met name voor ruimtes waar mensen samenkomen. De tips staan in de uitgebreide handreiking op ventilerenzogedaan.nl.

Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon 

Vervuilde roosters laten minder frisse lucht door.

Zet ramen op een kier

Het op een kier zetten van ramen is alleen in oudere gebouwen nodig, waar geen andere ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. Nieuwere gebouwen hebben meestal een mechanische ventilatie.

Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstelling van mechanische ventilatie

Een mechanische ventilatie werkt het best als het systeem:

  • goed is afgesteld; 
  • jaarlijks is onderhouden;
  • in de juiste stand staat, die past bij het gebruik van de ruimte.

Beperk het aantal mensen in een ruimte

Laat niet meer mensen in een ruimte toe dan het ventilatiesysteem aankan. Wilt u als eigenaar/beheerder weten hoeveel mensen er in een binnenruimte kunnen? Neem dan contact op met een deskundige. 

Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is

Een CO2-meter vertelt hoeveel koolstofdioxide in een ruimte is. Die stof zit in uitgeademde lucht. Het CO2-niveau geeft een schatting van de hoeveelheid frisse lucht. Bij een hoge waarde is extra ventileren nodig. 

 

Meer vragen en antwoorden

Hoe kan ik mijn huis ventileren?

Om uw huis goed te ventileren moet u dag en nacht voldoende ventilatieroosters en klepraampjes openzetten. Ventileer vooral na ...

Vraag en antwoord